کابین نگهدارنده بستنی مدل GEMM ARG30 کد محصول: NTP-0628

arg40_2013300536
قیمت
135,000,000ریال


+
توليد کننده: GEMM

توضیحات محصول

مشخصات فنی

کابین نگهدارنده
ایتالیا
78 سانتیمتر
90 سانتیمتر
211 سانتیمتر
230V/50Hz: 790
750 لیتر