یخساز مانیتواک 60 کیلویی مدل MANITOWOC-UD0140A کد محصول: NTP-0084

mani-ud-0140a
قیمت
تماس بگیرید


فیلتر آب اطلس با کارتریج آنتی باکتریال مدل ATLAS FILTRI SENIOR PLUS 3P Information
فیلتر آب اطلس با کارتریج آنتی باکتریال و کربن بلاک مدل ATLAS FILTRI SENIOR DUPLEX PLUS 3PInformation

توليد کننده: MANITOWOC

توضیحات محصول

مشخصات فنی

یخ ساز استوانه ای
آمریکا - چین
66 سانتیمتر
71 سانتیمتر
98 سانتیمتر
60
41 کیلوگرم
آب شهر