یخ ساز استوانه ای اسکاتسمن 140 کیلویی مدل Scotsman AC226 کد محصول: NTP-0091

ac-226
قیمت
110,000,000ریال


فیلتر آب اطلس با کارتریج آنتی باکتریال مدل ATLAS FILTRI SENIOR PLUS 3P Information
فیلتر آب اطلس با کارتریج آنتی باکتریال و کربن بلاک مدل ATLAS FILTRI SENIOR DUPLEX PLUS 3PInformation

+
توليد کننده: Scotsman

توضیحات محصول

مشخصات فنی

یخ ساز استوانه ای
ایتالیا
108 سانتیمتر
71.5 سانتیمتر
113 سانتیمتر
96 کیلوگرم
230V/50Hz: 1150
140
70 کیلوگرم
آب شهر