یخساز مکعبی اسکاتسمن 150 کیلویی بامخزن مدل Scotsman MV306 Bin B220 کد محصول: NTP-0568

mv306
قیمت
110,000,000ریال


+
توليد کننده: Scotsman

توضیحات محصول

اندازه مخزن 80*111*72.5 سانتیمتر مکعب

مشخصات فنی

یخ ساز مکعبی
ایتالیا
56 سانتیمتر
61.4 سانتیمتر
57.5 سانتیمتر
53 کیلوگرم
220-240V/50Hz: 780
تک فاز
154
220 کیلوگرم
آب شهر
مکعبی
سایز بزرگ:(23*23*26) میلیمتر مکعب سایز کوچک:(11*23*26) میلیمتر مکعب
13800
سایز بزرگ 10 گرم. سایز کوچک 6 گرم