یخ ساز استوانه ای اسکاتسمن 50 کیلویی با پمپ تخلیه مدل Scotsman ACM106-EC کد محصول: NTP-0757

ac106_1756035636
قیمت
58,000,000ریال


+
توليد کننده: Scotsman

توضیحات محصول

مشخصات فنی

موجود
یخ ساز استوانه ای
ایتالیا
آب شهر