یخ ساز استوانه ای اسکاتسمن 140 کیلویی با پمپ تخلیه مدل Scotsman ACM226-EC کد محصول: NTP-0758

ac-226_59784523
قیمت
125,000,000ریال


+
توليد کننده: Scotsman

توضیحات محصول

مشخصات فنی

یخ ساز استوانه ای
ایتالیا
آب شهر