یخ ساز استوانه ای اسکاتسمن 85 کیلویی با پمپ تخلیه مدل Scotsman ACM176-EC کد محصول: NTP-0780

scotsman-ac176_898228840
قیمت
78,000,000ریال


+

توضیحات محصول

مشخصات فنی

یخ ساز استوانه ای
ایتالیا
آب شهر